Test alkomatów osobistych

Test alkomatów osobistych

TEST ALKOMATÓW

WSTĘP

Na rynku można znaleźć wiele urządzeń, które przeznaczone są do użytku osobistego. Poczynając od tanich alkomatów, których cena oscyluje wokół 100zł, do urządzeń, które kosztują kilkaset złotych i więcej. Do naszego testu wybraliśmy 6 modeli, które często są rozważane przez naszych klientów, lub takie, które niedawno pojawiły się na rynku, aby sprawdzić ich dokładność. Sprawdzamy tylko jeden alkomat z czujnikiem półprzewodnikowym, aby potwierdzić powszechną opinię o ich mniejszej dokładności. Pozostałe to alkomaty elektrochemiczne. Oto wybrane przez nas urządzenia:

- Datech DA 5200 (sensor półprzewodnikowy) - cena 144.99 zł*

- Sentech AL9000 Lite (sensor elektrochemiczny) - cena 468.99 zł*

Alkohit X3 - (sensor elektrochemiczny) - cena 349.99 zł*

Datech DA 8500E - (sensor elektrochemiczny) - cena 294.99 zł*

- Certen Personal - (sensor elektrochemiczny) - cena 364.99 zł*

Alkohit X50 - (sensor elektrochemiczny) - cena 549.99 zł*

ZASADY

W prezentowanym teście udział wzięły 2 osoby. Test został podzielony na 4 rundy - w każdej z nich uczestnicy spożywali jedno piwo, następnie po 30 minutach wykonywano pomiar alkomatem. Wyniki porównywaliśmy z alkomatem z ważnym świadectwem wzorcowania - Alkohit X100.

WYNIKI TESTU

RUNDA 1.

r1.png

W rundzie pierwszej widać, że alkomat DA 5200 pokazuje taki sam wynik niezależnie od osoby, która dmuchała w urządzenie. Warto dodać, że są to wyniki całkowicie niewiarygodne i znacząco odbiegające od wartości wyjściowej. Zauważyć też można, że Alkohit X50 wskazał dla pierwszej osoby wynik 0.0.Ciekawostką jest fakt, że druga osoba już po wypiciu jednego piwa nie powinna w Polsce prowadzić pojazdów.

RUNDA 2.

r2.png

W drugiej rundzie sytuacja z pierwszego pomiaru się powtarza - bardzo odległe wyniki dla DA 5200 oraz dla pierwszej osoby błąd w pomiarze przy Alkohit X50. Trudno jednoznacznie określić czy wynika to ze złego sposobu dmuchania w urządzenie tej osoby czy z błędu urządzenia. Pomiar dla drugiej osoby jest znacznie bliższy prawdy. Można powoli zaobserwować także pewną prawidłowość dla pozostałych urządzeń - AL 9000L, Alkohit X3 oraz Certen Personal nieznacznie zaniżają wyniki. Natomiast dla DA 8500E wynik jest wyższy od bazowego.

RUNDA 3.

r3.png

W rundzie trzeciej w dalszym ciągu pomiary DA 5200 są dalekie od bazowych i ponownie znacznie zawyżone. Tym razem Alkohit X50 przedstawia dla obu osób dość bliskie wyniki. 

RUNDA 4.

r4.png

Wyniki w ostatniej rundzie potwierdzają nasze wcześniejsze pomiary - znacznie zawyżone, niewiarygodne wyniki dla alkomatu DA 5200. Pomiar dla pierwszej osoby dla alkomatu Alkohit X50 jest zaznaczony w tabeli na czerwono, ponieważ został powtórzony. W pierwszej próbie wynik był z pewnością nieprawidłowy. Z tego powodu postanowiliśmy go powtórzyć.

PODSUMOWANIE

W naszym teście zdecydowanie najgorzej wypadł najtańszy testowany przez nas model - DATECH DA 5200. Alkomat z sensorem półprzewodnikowym w żadnej z prób nawet nie zbliżył się do wyniku alkomatu dowodowego. Pocieszeniem jest fakt, że są to wyniki zawyżone, więc nikt nie wsiadłby po ich zobaczeniu za kierownicę. Trzeba także zaznaczyć, że model ten dość długo przygotowuje się do pracy.

Zaskoczeniem były natomiast wyniki Alkohit X50. Dla pierwszego uczestnika testu w 3 próbach pokazał on wyniki dalece odbiegające od tych pokazanych przez Alkohit X100. Nie potrafimy jednoznacznie stwierdzić, czy był to błąd w użytkowaniu, czy błędy pomiaru. Dla drugiej osoby problem nie wystąpił, więc można mieć pewne wątpliwości. Biorąc jednak pod uwagę, że jest to najdroższe urządzenie w naszym teście uważamy, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Korzystając z tego urządzenia warto zawsze przeprowadzić 2 lub nawet 3 pomiary, aby mieć pewność co do wyniku.

Jedynym alkomatem z sensorem elektrochemicznym, który wyraźnie zawyżał wyniki był DATECH DA 8500E. W każdej z rund wskazywał on więcej niż alkomat z ważnym świadectwem wzorcowania. Warto również zauważyć, że jest to urządzenie, które wyraźnie dłużej od innych przygotowywało się do pracy. Także na wynik trzeba czekać dłużej niż w przypadku innych alkomatów elektrochemicznych.

Na koniec mamy 3 modele, które nieznacznie zaniżały wyniki i były dość bliskie wzorcowym - Alkohit X3, AL 9000L oraz Certen Personal. Pierwszy z nich Alkohit X3 najbardziej  różnił się od wzorca - średnia różnica w pomiarze (w porównaniu z alkomatem dowodowym) to  0,065 . Jest to jednak urządzenie najtańsze z tej trójki, więc na pewno nie jest to wynik zły. Drugi w kolejności był AL 9000L. W tym przypadku średnia różnica to 0,033. Najbliższym wynikiem w 8 pomiarach może pochwalić się Certen Personal - było to jedynie 0,027 średniego odchylenia od wzorca. Dodatkowym atutem jest fakt, że alkomat kosztuje ponad 100zł mniej niż AL 9000L i jedynie 15 zł więcej niż Alkohit X3.

*Ceny podane w tekście na dzień 01.12.2014 czyli w dniu pisania tekstu.

Zapraszamy do zapoznania się z serią artykułów pod tytułem "Jaki alkomat wybrać?"