Co to jest wzorcowanie?

Co to jest wzorcowanie?

Wzorcowanie polega na sprawdzeniu poprawności działania alkomatu, poprzez porównanie jego wskazań ze wzorcem. Odbywa się to w taki sposób że na aparaturze laboratoryjnej ustawia się ściśle określoną dawkę alkoholu np. 0,1 mg/l i następnie dokonuje się pomiaru alkomatem. Próbę pomiarową powtarza się również dla wyższych wartości alkoholu. Wskazania alkomatu zostają porównane ze wzorcem i jeżeli wskazania alkomatu mieszczą się w granicy błędu, wówczas wydany zostaje certyfikat wzorcowania.

wzorcowanie alkohit X100

Przykładowy model, dla którego można zamówić świadectwo wzorcowania

Dla wielu osób, zwłaszcza tych które przeczytały artykuł dotyczący kalibracji, wydaje się to usługą bardzo podobną, nic bardziej mylnego. Przede wszystkim podczas wzorcowania nie przeprowadza się żadnych regulacji urządzenia, jest to tylko sprawdzenie czy dane urządzenie wskazuje poprawnie. Poza tym wzorcowania nie przeprowadza się w serwisie tylko w specjalnym Laboratorium Akredytowanym przez "PCA". Listę akredytowanych podmiotów można sprawdzić na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji. Kolejnym aspektem na który trzeba zwrócić uwagę jest fakt, iż takie wzorcowanie jest ważne jedynie przez 6 miesięcy, niezależnie od ilości wykonanych pomiarów.

No dobrze, ale czy każdy alkomat może być wzorcowany i co nam to w ogóle daje? Przede wszystkim należy zdać sobię sprawę iż nie każdy alkomat podlega wzorcowaniu, tego typu usługi oferujemy tylko w przypadku alkomatów profesjonalnych których wskazania mieszczą się w granicy błędu wymaganej do uzyskania certyfikatu wzorcowania. A co nam daje taki certyfikat? Otóż alkomaty które mają ważne świadectwo wzorcowania mogą być materiałem dowodowym w sprawach sądowych. Czyli np. Jeżeli przeprowadzamy kontrolę pracowników alkomatem amatorskim, to wskazania tego alkomatu są tylko poglądowe, są to wskazania tylko dla naszej informacji. Natomiast jeżeli taki pomiar zostanie przeprowadzony przy użyciu alkomatu z ważnym świadectwem wzorcowania, wówczas jego wskazania mogę być dowodem w sprawie sądowej. Proszę jednak pamiętać o kluczowym słowie "ważne" świadectwo wzorcowania. Wykonanie pomiaru choćby jeden dzień po upływie ważności świadectwa automatycznie dyskwalifikuje nam alkomat jako dowód.

Przestrzegam tutaj wszystkich klientów przed pseudo świadectwami wzorcowania, ważne świadectwo wzorcowania powinno być zgodne z poniższym wzorem i musi być wydane przez podmiot posiadający akredytacje PCA, listę wszystkich akredytowanych podmiotów znajdą Państwo na rządowej stronie internetowej PCA.

Zapraszamy do zapoznania się z całą serią artykułów pod tytułem "Jaki alkomat wybrać?"